W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

I Niedziela Słowa Bożego

 

Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił III Niedzielę Zwykłą - Niedzielą Słowa Bożego. Następca św. Piotra, podkreślając, że „relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości” (nr 1), pragnie, aby niedziela ta była poświęcona „celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” (nr 3). Biblia „nie może bowiem być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał, i odnalazł się w jej Słowie”.
Wierni Duchowi Świętemu, który mówił przez proroków a dziś w Kościele przemawia do nas przez Syna, chcemy odkryć na nowo skarb, jakim jest dla nas Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego. Czynimy więc naszym wołanie Ojców Kościoła i chcemy prosić dobrego Boga, abyśmy czytając natchnione księgi lepiej Go poznawali, a przez to bardziej miłowali.

Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na INTRONIZACJĘ KSIĘGI PISMA ŚWIĘTEGO I NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO w sobotę 1 lutego o godz. 17.00

 

Licznik odwiedzin:

1456630
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał